ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 460485
Page Views 718960
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.อนิรุธ พุฒนวล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนนท์ ผลแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรังษี ขมักการ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวัจน์ พัฒนพิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริ พูลศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเสมอใจ สุขารมณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยภรณ์ จินดาพล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวรเทพ แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายก้องเกียรติ วงศ์หนองเตย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสังฆรักษ์โสภณปสนฺนจิตโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรรัตน์ เกลี้ยงขำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร ดิษฐสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ