กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนวหทัย หิรัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุษา ขมักการ
ครู คศ.3

นายสิขเรศวร์ จันนุสิทธิ์
ครู คศ.3

นายจรินทร์ เสียงหวาน
ครู คศ.3

นางสาวนิศารัตน์ นาคินทร์
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรี จิตรักษ์
ครู คศ.2

นายอัฐกาล ย้อยพระจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวแอ๊ะตีดาล สาและ
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.วรุฒ คงสงด้วง
ครูอัตราจ้าง