ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอุไรวรรณ สระกระวี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรวลี สถิรนุสรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวทิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจอมขวัญ​ แก้วบำรุง
ครูอัตราจ้าง