คณะผู้บริหาร

ดร.ณัฐญาพร เสวตานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816931106

นายวรเทพ แก้ววิจิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา
เบอร์โทร : 0954808614

นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา
เบอร์โทร : 0822615014