ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันงาน Southern EP/MEP Open House2016
นักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา 
เข้าแข่งขันงาน Southern EP/MEP Open House2016
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ได้รับรางวัลดังนี้
1.รางวัลเหรียญทอง รายการ Story Telling
- ด.ญ.ณัฐกฤตา นกขุ้ม ม.3/1
2.รางวัลเหรียญเงินรายการ Speech Contest
- ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณรัตน์ ม.1/1
3.รางวัลเหรียญเงิน รายการ Singing Contest
- ด.ญ.นภัสนันท์ เพชรดี ม.1/1
4.รางวัลเหรียญทองแดง รายการ Skit ละครสั้น
- นายสถาปัตย์ มธุรส ม.3/1
- นายทีปกร หนูอักษร ม.3/1
- น.ส.รมย์นลิน เจ้ยเปลี่ยน ม.3/1
- ด.ญ.วรัญญา อุตราภาส ม.1/1
- ด.ญ.ฟารีดา สุขวิทย์ ม.2/1
5.รางวัลชมเชย รายการ Crossword
- น.ส.วิวรรณ หุนเจริญ ม.3/1
- ด.ญ.พัชรพร ณ ตะกั่วทุ่ง ม.2/1
รางวัลชมเชย รายการ Crossword น.ส.วิวรรณ หุนเจริญ ม.3/1 ด.ญ.พัชรพร ณ ตะกั่วทุ่ง ม.2/1
รางวัลเหรียญเงิน รายการ Singing Contest ด.ญ.นภัสนันท์ เพชรดี ม.1/1
รางวัลเหรียญทองแดง รายการ Skit ละครสั้น นายสถาปัตย์ มธุรส ม.3/1 นายทีปกร หนูอักษร ม.3/1 น.ส.รมย์นลิน เจ้ยเปลี่ยน ม.3/1 ด.ญ.วรัญญา อุตราภาส ม.1/1 ด.ญ.ฟารีดา สุขวิทย์ ม.2/1
รางวัลเหรียญเงินรายการ Speech Contest ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณรัตน์ ม.1/1
รางวัลเหรียญทอง รายการ Story Telling ด.ญ.ณัฐกฤตา นกขุ้ม ม.3/1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2559,09:27   อ่าน 672 ครั้ง