สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

จักร    คือ      เครื่องมือฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวล

บันได คือ      ก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า

สีประจำโรงเรียน
 

สีเขียวอ่อน-สีเขียวแก่

สีเขียวอ่อน     หมายถึง ความเจริญ

สีเขียวแก่       หมายถึง ความหนักแน่น


ปรัชญาของโรงเรียน

 

 

“ฉันโทจ วิริยํ จิตตํ วิมํสา จาตถ สาธิกา”

 

หมายถึง ความพอใจ ความเพียร ความเอาใจฝักใฝ่ ความพินิจพิจารณา เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ

คำขวัญของโรงเรียน

“เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

อักษรย่อ

ส.พ.ง.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 “ต้นพิกุล”       หมายถึง ไม้ยืนต้น ให้ร่มเงา และมีดอกสวยงาม กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ