ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ย. 60 ถึง 22 พ.ย. 60 เปิดแก้ 0, ร, มส
23 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 คณะครูและบุคลากร ไปทัศนศึกษาชมพระเมรุมาศ กทม.
25 พ.ย. 60 วันวชิราวุธ

พิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เครื่องแบบลูกเสือ
11 ธ.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 60 ครูอบรม Google Application
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีพังงา
27 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560