ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับปพ.
26 มี.ค. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ครูส่งผลการเรียน
19 มี.ค. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 นักเรียนยื่นแก้ตัวครั้งที่ 2
12 มี.ค. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 นักเรียนยื่นแก้ตัวครั้งที่ 1
06 มี.ค. 61 ถึง 08 ก.พ. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.6
21 ก.พ. 61 ตลาดนัดวิชาการ Open House2018
12 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ม.6 ติว O-NET
18 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61 อบรมโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560
08 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
27 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560
11 ธ.ค. 60 ถึง 13 ธ.ค. 60 ครูอบรม Google Application
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีพังงา
25 พ.ย. 60 วันวชิราวุธ

พิธีรำลึกวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เครื่องแบบลูกเสือ
23 พ.ย. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 คณะครูและบุคลากร ไปทัศนศึกษาชมพระเมรุมาศ กทม.
15 พ.ย. 60 ถึง 22 พ.ย. 60 เปิดแก้ 0, ร, มส