ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 เม.ย. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.4
08 เม.ย. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ
07 เม.ย. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ
06 เม.ย. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.4
05 เม.ย. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)
31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
18 มี.ค. 62 ถึง 22 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 สอบ 9 วิชาสามัญ นักเรียนชั้น ม.6
16 มี.ค. 62 วันมอบตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
13 มี.ค. 62 ประกาศผล/ รายงานตัว นักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
11 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 / นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 Regrade
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบวัดผล O-NET ชั้น ม.6
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เฉพาะ ม.1-ม.5)
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 สอบ GAT/PAT ม.6
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
11 ก.พ. 62 ถึง 13 ม.ค. 62 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 (เฉพาะ ม.6)
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบวัดผล O-NET ชั้น ม.3
12 ม.ค. 62 ถึง 16 ม.ค. 62 เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.ต้น ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 ม.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 62 ทัศนศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ม.ปลาย เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
10 ม.ค. 62 ถึง 12 ม.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือม.ต้น ณ กองร้อย ตชด416 เขื่อนรัชประภา จ.สุราษฎร์ธานี
27 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่2/2561
14 ธ.ค. 61 แนะแนวการศึกษา สอบติดพิชิต TCAS กับพี่โดม
08 ธ.ค. 61 ถึง 09 ธ.ค. 61 ครูบุคลากรทุกคนประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล
ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ
03 ธ.ค. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 ติว O-NET นักเรียน ม.3
หอประชุม
19 พ.ย. 61 ถึง 23 พ.ย. 61 กีฬาสีภายในโรงเรียนสตรีพังงา ปีการศึกษา 2561
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
08 ส.ค. 61 กิจกรรมวันอาเซียน
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561